Няма налични епизоди за този сезон
Победителят в Х фактор - Жана Бергендорф - 20.12.2013
Финал - Жана Бергендорф трето изпълнение - 20.12.2013 5:30
Финал - Атанас Колев трето изпълнение - 20.12.2013 г. 4:03
Финал - Наско и Мария - второ изпълнение - 20.12.2013 г. 4:49
Финал - Жана и Любо - второ изпълнение - 20.12.2013 4:22
Финал - Ана-Мария и Богомил - второ изпълнение - 20.12.2013 г. 4:39
Финал - Жана Бергендорф първо изпълнение - 20.12.2013 5:56
Финал - Ана-Мария Янакиева първо изпълнение - 20.12.2013 г. 6:01
Финал - Атанас Колев първо изпълнение - 20.12.2013 г. 5:10
Х фактор - общо изпълнение - 20.12.2013г. 5:17
Теди и Нелина след елиминациите 2:33
Теодора Цончева - елиминации - 13.12.2013 г. 4:46
Нелина Георгиева - елиминации - 13.12.2013 г. 4:22
Атанас Колев - елиминации - 13.12.2013 г. 2:39
Обща песен - Live концерт - 13.12.2013 г. 3:12
Наско след двете си изпълнения 1:59
Нелина след двете и изпълнения 2:08
Жана по време на концерта 1:56
Теди преди концерта 2:45
Ана-Мария преди концерта 4:07
Теодора Цончева - второ изпълнение 5:00
Ана-Мария Янакиева - второ изпълнение 4:43
Атанас Колев - второ изпълнение 5:14
Жана Бергендорф - второ изпълнение 4:13
Нелина Георгиева - второ изпълнение 5:12
Ана-Мария Янакиева 5:15
Атанас Колев 4:39
Теодора Цончева 5:02
Нелина Георгиева 5:01
Жана Бергендорф 5:03